Turvallisuus työpaikalla


Työpaikan turvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista, joista yrityksen ja työnantajan on huolehdittava. Turvallisuus näkyy monessa työpaikan toimintaan vaikuttavassa asiassa ja erityisesti työhyvinvoinnissa. Kun turvallisuuteen panostetaan, työpaikan onnettomuudet luonnollisesti vähenevät ja sitä kautta sairauspoissaoloja tulee vähemmän.

Työpaikan turvallisuuteen voidaan panostaa monella eri tavalla. Usein myös työntekijöiden näkemykset on hyvä ottaa huomioon. Onnettomuuksien ehkäisy ja tilanteiden ennakointi on osa pitkän tähtäimen ajattelua, jossa lopullisena tavoitteena on työpaikalla viihtyvä, hyvinvoiva työntekijä.

Ergonomiasta huolehtiminen on osa työturvallisuutta

Vastuullinen työnantaja huolehtii myös työntekijöidensä ergonomiasta, sillä tämä on olennainen osa työturvallisuutta. Hyvä ergonomia auttaa ehkäisemään pitkäaikaissairauksia, kuten rasitusvammoja. Monella alalla erityisesti selkävaivat ja nivelten kuormittumisesta seuranneet kiputilat aiheuttavat runsaasti sairauspoissaoloja ja ongelmia työssä jaksamisen kannalta. Työturvallisuutta voikin parantaa kiinnittämällä huomiota ergonomiaan ja järjestämällä työntekijöille esimerkiksi ohjeistusta ja koulutusta ergonomiasta. Myös erilaiset taukojumpat auttavat vähentämään työpäivän aikana kehoon kohdistuvaa tasaista, staattista kuormitusta. Lisäksi ne auttavat jaksamaan paremmin ja saavat veren kiertämään.

Hätätilanteeseen on osattava reagoida

Ensiapua on osattava antaa ja työpaikalla on hyvä olla nimettynä ensiapuvastaava. Mikäli työpaikalle on suunnitteilla defibrillaattorin hankinta, voi niitä ostaa nettikaupasta. Työpaikan hankinnoista vastaavat voivat siirtyä katsomaan täällä mitä on saatavilla, löytääkseen oikean laitteen omalle työpaikalle. On tärkeää, että työpaikalla tiedetään miten toimia, kun hätätilanne sattuu. Tämä tarkoittaa, että työntekijöiden on esimerkiksi tiedettävä selkeästi hätäuloskäyntien sijainnit ja tarvittaessa osattava opastaa pelastushenkilökuntaa ja pystyttävä oman kykynsä mukaan auttamaan muita työpaikalla.